Wacław Steczko

Lek. dent.

Biografia

Specjalista protetyki stomatologicznej, Implantolog.

Absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej z 1984 roku. Uzyskał tytuł specjalisty I stopnia stomatologii ogólnej i II stopnia protetyki stomatologicznej. W latach 1985-2000 pracował jako asystent i starszy wykładowca w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum UJ. W 2011 roku uzyskał Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologii EDI. Od lat prowadzi kursy z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki dla lekarzy.

Zawód stomatologa to jego pasja. Prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy z zakresu planowania i wykonawstwa uzupełnień protetycznych, implantoprotetycznych oraz artykulacji (we współpracy z firmami Densplay i Nobel Biocare). Jego główną pasją zawodową jest temat okluzji, który zgłębiał na kursach w szkole prof. Slaviczka. Aktywnie uczestniczy, również jako prelegent w licznych krajowych i zagranicznych sympozjach stomatologicznych.

Jest właścicielem i kierownikiem merytorycznym NZOZ Stomatologia Steczko.

Czas wolny lubi spędzać aktywnie, uprawia narciarstwo, pływanie i windsurfing.

Zobacz więcejAkademia Implantu